Α.Σ.Νίκαιας

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2015-2016

Τερκμηριώστε την επιλογή των υποκειμένων και ποικιλιών που χρησιμοποιείτε

Απάντηση από Παραγωγός 2

paragogos 2

Απάντηση από Παραγωγός 1

Παραγωγός 1

Χρησιμοποιείτε δενδρύλλια από αναγνωρισμένα φυτώρια;
Τεκμηριώστε την απουσία παθογόνων οργανισμών και την πιστότητα της κάθε ποικιλίας.

Απάντηση από Νατάσα Κανδύλη

Ναι
Κατάλογος πιστοποιητικών για τις πολυετείς καλλιέργειες
Τι πρέπει να χρησιμοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση για την εγκατάσταση νέας φυτείας,
Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε

Απάντηση από Νατάσα Κανδύλη

Αγροτεμάχιο 342A (2000.00εκτάρια)
Αριθμός παρτίδας 23
Όνομα ποικιλίας Δοκιμαστικό 1
Παραστατικό αγοράς
Παραστατικό ποιότητας

Απάντηση από Νατάσα Κανδύλη

Αγροτεμάχιο 342A (2000.00εκτάρια)
Αριθμός παρτίδας 1234
Όνομα ποικιλίας Δοκιμαστικό 2
Παραστατικό αγοράς
Παραστατικό ποιότητας

Απάντηση από Παραγωγός 1

Αγροτεμάχιο 342A (2000.00εκτάρια)
Αριθμός παρτίδας 123456
Όνομα ποικιλίας τεεεεστ
Παραστατικό αγοράς
Παραστατικό ποιότητας
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
Χρησιμοποιείτε ποικιλίες ή υβρίδια που προέρχονται από τροποποίηση με γενετική μηχανική;
Ποιά είναι τα άνθη και τα φύλλα της ελιάς;
Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.
Γιατί έχει το αγροτεμάχιο τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα;
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους για προορισμό των θρεπτικών στοιχείων;
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία της εφαρμογής λιπάσματος;
Που αποθηκεύονται τα λιπάσματα;
Πως γίνεται ο έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);
Τεκμηριώστε τις συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ.
Τι πρέπει να καταγράφει κάθε παραγωγός;
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Τεκμηριώστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.
Περιγράψτε σχέδιο εντοπισμού και διαχείρησης των ρύπων.
Τι περιλαμβάνουν το σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος;
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;
Οδηγίες για την υγιεινή των εργαζομένων.
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;